Op onze scholen
krijgen leerlingen
zin in leren.

home

MR/GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke Ithaka-school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert zeven keer per jaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom.

De reglementen van de MR zijn gebaseerd op het Medezeggenschapsstatuut. Het bevoegd gezag wordt in de MR vertegenwoordigd door de schoolleiding.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Ithaka heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Hierin is elke MR van de negen Ithaka-scholen vertegenwoordigd. In de GMR heeft de lokale schoolleiding geen zitting.

Download hier het jaarverslag 2015 van de GMR.

 

Stichting Vrijescholen Ithaka
Wouwermanstraat 49a
2023 XD Haarlem
Tel. 023 5272550
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN