Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

home

Werken bij Ithaka

Negen vrijescholen, met twaalf vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen met elkaar Stichting Vrijescholen Ithaka, om ruim 2100 kinderen te laten worden wie ze zijn.

Werken op een vrijeschool wordt vaak als volgt omschreven: op de vrijeschool wordt geen vat gevuld, maar een vuur ontstoken. Tijdens het vormgeven van het onderwijs wordt veel creativiteit van de leerkracht gevraagd om het hoofd, hart en handen aan te spreken. Natuurlijk wordt er ook hard gewerkt en veel geleerd. Er werken ongeveer 250 leerkrachten met hart voor de vrijeschool.

Periodeonderwijs geeft de kinderen de gelegenheid zich gedurende een aantal weken in de eerste twee uren van de dag te verbinden met lesstof over één onderwerp. Dat onderwerp wordt eigen gemaakt en vanuit verschillende perspectieven benaderd. In wisselwerking met de leerlingen ontwerpt de leerkracht de periode.

Op onze scholen kunnen de leraren zelf hun lessen vormgeven

Werken als leraar op een vrijeschool bij Ithaka betekent kiezen voor:

  • werken met een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind
  • vakdocent én pedagoog zijn
  • uiting mogen geven aan je eigen ideeën en creativiteit
  • je wekelijks verdiepen in je beroep met collega’s
  • periodeonderwijs: je eigen vrije ruimte om je vak te ontwikkelen
  • een culturele omgeving: jaarfeesten, muziek, euritmie, drama en beeldende kunsten
  • een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en je ondersteund wordt om je verder te ontwikkelen
  • een eigen Hogeschoolopleiding in Leiden (HSL lerarenopleiding full-time en part-time)
  • en verder: precies zoals elke andere school voor primair onderwijs

Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor.

 

 

Stichting Vrijescholen Ithaka
Wouwermanstraat 49a
2023 XD Haarlem
Tel. 023 5272550
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN