Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Gepubliceerd op: 27-01-2021

Richtlijnen Ithaka vrijeschoolonderwijs op afstand

Door het coronavirus hebben onze scholen sinds maart 2020 te maken met (gedeeltelijke) schoolsluitingen en moeten zij herhaaldelijk noodgedwongen onderwijs op afstand geven. Afstandsonderwijs is moeilijk te verenigen met onze visie op rijk onderwijs, dat gericht is op de brede ontwikkeling van elk kind en waarin we kinderen begeleiden in het mens zijn vanuit nauwe verbondenheid. De relatie en het contact tussen leerkracht en leerling is hierin ontzettend belangrijk en eigenlijk zijn we van mening dat deze enkel in een werkelijke ontmoeting tot stand komt.


Bijgaand document is opgesteld om de scholen handvatten aan te reiken in het vormgeven van (digitaal) onderwijs op afstand.