Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

home

Stilstaan is geen optie.

De Stichting Vrijescholen Ithaka heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan een onderzoek naar de huidige stand van zaken wat betreft het euritmie-onderwijs binnen de diverse Ithaka scholen. Françoise Verhagen heeft dat onderzoek - onder de naam Stilstaan is geen optie - in het kader van haar afstuderen aan de euritmie-academie inmiddels afgerond en begin november aan de directeuren van de betreffende scholen gepresenteerd.

Tijdens de presentatie toonden directeuren zich zeer enthousiast over de taal en de intentie van het rapport. De rapportage sluit aan bij onze behoefte aan een positieve impuls in de euritmie-discussie zoals deze de laatste jaren gevoerd wordt. Het rapport is breed opgezet en gericht op de waarden van de euritmie, het vrijeschool-onderwijs en toont veel kansen voor het vak en voor de vrijeschool in bredere zin.

Als u interesse heeft in deze scriptie kunt u hier de digitale versie downloaden.

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 28 januari 2016

 

Stichting Vrijescholen Ithaka
Wouwermanstraat 49a
2023 XD Haarlem
Tel. 023 5272550
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN