Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

home

Vrijeschool

Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. Het uitgangspunt van ons onderwijs is simpel: een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er daarom altijd voor dat de leerstof op onze scholen aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom.

Naast de standaardlessen, zoals taal en rekenen, besteden Ithaka-scholen veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschoolkinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen.

Deze overtuiging is geënt op de antroposofie van Rudolf Steiner. Volgens deze leer is elk kind uniek en heeft het van nature speciale talenten en behoeften, die door onderwijs gestimuleerd en ondersteund moeten worden.

Steeds meer ouders zien de pluspunten van vrijeschoolonderwijs.

Leerlingen en ouders kiezen steeds vaker voor de vrijeschool. In opdracht van de Vereniging van Vrijescholen is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de redenen om te kiezen voor de vrijeschool. In dit boekje vindt u een beknopt overzicht van de uitkomsten. Op de website www.vrijescholen.nl kunt u het hele rapport downloaden.

 

Stichting Vrijescholen Ithaka
Wouwermanstraat 49a
2023 XD Haarlem
Tel. 023 5272550
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN