Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Rudolf Steinerschool 0,6 / 1.0 sluit op: 1 december 2021 Alkmaar

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
woensdag 1 december 2021

Een fantastisch groen schoolplein waar het heerlijk spelen is, een karakteristiek schoolgebouw dat onder architectuur is gebouwd en rijk onderwijs dat kinderen zoveel meer biedt dan alleen de cognitieve ontwikkeling; de Rudolf Steinerschool is een levendige vrije school met ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 9 klassen (drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6). Ouders kiezen bewust voor het rijke onderwijs van de vrije school en leerlingen komen uit Alkmaar en omgeving. Het team van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s is trots op alles wat in de afgelopen 40 jaar is opgebouwd, én werkt met een vernieuwende blik aan eigentijds onderwijs voor de komende jaren.

De school maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werkt samen met de andere 12 vrije basisscholen van de stichting aan sterk vrijeschoolonderwijs in de regio.

Wie zoeken wij?
De ontwikkeling van het individuele kind, én de hele groep, staat centraal in al je handelen. Je gaat uit van brede vorming, je ziet kwaliteiten en eigenheid en erkent het belang van cognitieve ontwikkeling, goede taalbeheersing en goede rekenvaardigheden. Als leerkracht leef je voor en ben je een inspiratiebron en baken voor de kinderen in je klas. Dat betekent niet het uitstralen van perfectie, maar juist het ‘leren leren’, het omgaan met tegenslag en soms ook het niet-weten. Levenskunst dus. Concreet:

 • Je bent enthousiast over het vrijeschoolonderwijs
 • Je hebt ervaring als groepsleerkracht; je hebt een sterke pedagogische benadering ontwikkeld en weet je didactische vaardigheden goed in te zetten
 • Je werkt vanuit een liefdevolle, positieve benadering en weet kinderen in hun kracht zetten

 • Je bent een aanpakker en bouwt mee aan de schoolontwikkeling

 • Je werkt vanuit een basishouding van verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen

 • Je hebt een open en onderzoekende houding, je bent ontwikkelingsgericht en reflectief

 • Je bent bevoegd als leerkracht.

Wat ga je doen?

 • Je geeft levendig en gestructureerd onderwijs aan je klas met oog voor de verschillende behoeften van kinderen
 • Je biedt veiligheid, een prettig werkklimaat en een didactiek die aansluit bij verschillen
 • Je creëert je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschool leerplan, de methodes voor taal en rekenen en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn
 • Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB’er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas
 • Je werkt samen met het team aan een krachtige en bloeiende school.

Wij bieden

We vinden het belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Daarom stellen we coaching beschikbaar. Voor leerkrachten die wel enthousiast zijn over het vrijeschoolonderwijs maar nog geen ervaring hierin hebben, zijn er aanvullende cursussen beschikbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO primair onderwijs. De inschaling is in L10. Het betreft in eerste instantie een aanstelling o.b.v. ziektevervanging. Gezien het aanstaande natuurlijk verloop is de verwachting dat je ook na deze ziektevervanging nog van harte welkom bent op de Rudolf Steinerschool.


Werken bij Ithaka is samen onderweg zijn. Daarbij is de reis minstens zo belangrijk als het doel. Bij de Rudolf Steinerschool stap je in op het moment dat de koers van de school herijkt wordt; we bouwen aan een eigentijdse en toekomstgerichte school met een informele en fijne werkomgeving.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Amarins Renema (directeur) via directie@rsteinerschool.nl of 072-5618602. Je CV en motivatiebrief ontvangen we graag zo snel mogelijk via directie@rsteinerschool.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit een tot twee gesprekken met de sollicitatiecommissie en een proefles.