Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Stichting Vrijescholen Ithaka 2 sluit op:10 mei 2021 Haarlem

Stichting vrijescholen Ithaka is per 1 september 2021 op zoek naar

Twee leden voor de Raad van Toezicht

Waar staat Ithaka voor?

Op onze scholen krijgen kinderen zin in leren!

Stichting Vrijescholen Ithaka is in 2013 gevormd en zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen.


De Stichting Ithaka omvat 13 vrijescholen in het primair onderwijs met ruim 2.400 leerlingen en ongeveer 300 personeelsleden, full- en parttime (180 FTE). De scholen zijn verspreid over de provincie Noord en Zuid-Holland en hebben ieder hun eigen kleur en profilering. Het betreft basisscholen in Alkmaar, Bergen, Castricum, Haarlem, Hillegom, Hoorn, Oudorp, Purmerend en Zaandam.

De antroposofie en de daarbij behorende pedagogische visie, vormen de uitgangspunten voor het onderwijs. Vrijeschoolonderwijs in het algemeen omvat meer dan 1.100 scholen wereldwijd verspreid over 70 landen. In Europa gaan meer dan 175.000 leerlingen naar de vrije school. In de afgelopen 10 jaar is het aantal leerlingen in Nederland met 46% gegroeid naar ruim 30.000 leerlingen. Het vrijeschoolonderwijs bestond in 2019 100 jaar.

Het onderwijs in de scholen heeft de intentie een inspirerende leeromgeving te bieden aan elk kind, zodat het later in verbinding met de samenleving zijn of haar leven kan leven.

Wat doet de Raad van Toezicht?

De kerntaak van de Raad van Toezicht (RvT) is het uitoefenen van toezicht op het besturen van de Stichting Ithaka en de scholen die bij Ithaka horen.
De Rvt houdt integraal toezicht. Daarnaast is de RvT de sparringpartner voor het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot heeft de RvT de werkgeversrol voor de bestuurder.

De gezochte leden krijgen elk een specifiek aandachtsgebied. Deze gebieden zijn:
- Financiën en Bedrijfsvoering;
- HR en Organisatie.

Uitgebreide informatie vindt u in het profiel.

Wat vragen wij?

· Affiniteit met de sector onderwijs en het vrijeschool onderwijs in het bijzonder;

· Op strategisch niveau kennis van de genoemde aandachtsgebieden;

· De kunst om de balans te vinden tussen betrokkenheid en afstandelijkheid;

· Besluitvaardigheid;

· De vaardigheid om op grond van globale informatie goed een oordeel te kunnen vormen;

· Zelfstandigheid om ontwikkelingen in het onderwijsveld te volgen;

· Een netwerk om het organisatiebelang te kunnen ondersteunen.

Wat bieden wij?

Ithaka is een stichting die volop in ontwikkeling is en bouwt aan onderwijs waarvan kinderen enthousiast worden om te leren. Als lid van de RvT lever je hier een bijdrage aan.

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Vrijescholen Ithaka ontvangen een vergoeding die past binnen de richtlijnen van de WNT.

Belangstelling?

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de vice-voorzitter RvT:

dhr M.J. Fortuin. Tel: 06-20433740.

Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 10 mei 2021:
E-mail: communicatie@vsithaka.nl

Stichting Vrijescholen Ithaka
t.a.v. dhr. M.J. Fortuin, voorzitter BAC RvT
Postbus 92
2050 AB Overveen

De benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit de zittende 3 leden van de Raad van Toezicht, de Bestuurder (adviserend lid BAC) en een afgevaardigde van de GMR (adviserend lid BAC voor het lid Financiën en Bedrijfsvoering, bindende voordracht voor het lid HR en Organisatie).

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 24 mei 2021. Het is de bedoeling dat de nieuwe leden uiterlijk 1 september 2021 aantreden als lid van de Raad van Toezicht.