Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Welkom


Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Veertien vrijescholen vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 3.500 kinderen te laten worden wie ze zijn.


Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor.


Onze Vrijescholen