Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Corona maatregelen


Wegens de Corona maatregelen werken de medewerkers van het stafbureau nog zoveel mogelijk thuis. Wij zijn gewoon per email (secretariaat@vsithaka.nl) en telefoon (023 5272550) bereikbaar.

Wij sluiten echter niet uit dat er in onze dienstverlening vertraging kan optreden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij wensen u veel gezondheid toe in deze zeer bijzondere tijd.


Voor urgente zaken:

Personeelszaken; personeelszaken@vsithaka.nl

Financiële zaken; finance@vsithaka.nl


Welkom


Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Dertien vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2500 kinderen te laten worden wie ze zijn.


Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor.

Onze Vrijescholen