Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.


Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid als schoolbestuur. Afgelopen schooljaar heeft het vierjaarlijkse onderzoek plaatsgevonden bij Ithaka. De centrale onderzoeksvraag van de inspectie is of het bestuur met haar (be)sturing de kwaliteit waarborgt op de scholen en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Daartoe zijn gesprekken met het bestuur gehouden en verificatie-activiteiten uitgevoerd op een aantal van onze scholen. Hieronder een samenvatting van de conclusie van de Inspectie.

Het bestuur heeft de voorwaarden voor besturing op orde gebracht door het inrichten van een stafbureau met voldoende expertise. Het bestuur heeft een duidelijke visie op goed onderwijs en daarvan afgeleide doelen en ambities. Omdat deze visie in gezamenlijkheid is ontwikkeld, weet iedere betrokkene bij het bestuur waaraan gewerkt wordt. Via het stelsel van kwaliteitszorg heeft het bestuur voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen. Er is sprake van deugdelijk financieel beheer. Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.


We zijn blij dat de inspectie tot deze conclusie is gekomen en bouwen verder aan kwaliteit van ons mooie vrijeschoolonderwijs! Het rapport is hier te lezen.


Illustratie - verbeelding van de visie op onderwijskwaliteit vanuit Ithaka perspectief (klik op het plaatje om deze uit te vergroten).