Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.


Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs gaat ook nu, in deze tijd waarin COVID-19 rond waait, door. In het toezicht houdt de inspectie rekening met de bijzondere situatie die door het coronavirus is ontstaan. Onze Stichting Vrijescholen Ithaka heeft vanwege de coronabeperkingen een compact online vierjaarlijks onderzoek met de inspectie gehad op donderdag 8 oktober. In een gesprek met bestuurder Marin van Wijnen en stafmedewerker Caroline Knoester-Reijngoudt heeft de inspecteur verkend of Ithaka een risico bestuur is of geen risico bestuur.

De inspecteur heeft haar voorlopig vertrouwen uitgesproken in Ithaka, omdat zij merkte dat het bestuur goed geïnformeerd is over de onderwijskwaliteit op de scholen, de risico's ziet en aanstuurt op kwaliteitsverbetering. Zij ziet dus geen reden om nu onze scholen te bezoeken.

Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Het beknopte rapport is hier te lezen.


Illustratie - verbeelding van de visie op onderwijskwaliteit vanuit Ithaka perspectief (klik op het plaatje om deze uit te vergroten).