Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Downloads:


Strategisch beleidsplan 2019 - 2023

Visie op onderwijskwaliteit - Kwaliteitsschelp Ithaka

Jaarverslag 2021


Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019


Begeleidende brief 2018

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017


Statuten Stichting Vrijescholen Ithaka