Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Downloads:


Strategisch beleidsplan 2019 - 2023

Besturingsfilosofie

Visie op onderwijskwaliteit:

Jaarverslag 2022


Jaarverslag 2021


Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019


Begeleidende brief 2018

Jaarverslag 2018

Statuten Stichting Vrijescholen Ithaka