Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Downloads:


Strategisch beleidsplan 2019 - 2023

Visie op onderwijskwaliteit - Kwaliteitsschelp Ithaka

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019


Begeleidende brief 2018

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017


Begeleidende brief 2016

Jaarverslag 2016


Begeleidende brief 2015

Jaarverslag 2015


Begeleidende brief 2014

Jaarverslag 2014


Begeleidende brief bij jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013


Statuten Stichting Vrijescholen Ithaka