Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Werken bij Ithaka

Ithaka is een jonge dynamische onderwijsorganisatie. Zij omvat op dit moment 13 vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland en een klein bestuursbureau in Haarlem.


Werken bij Ithaka is samen onderweg zijn. Daarbij is de reis minstens zo belangrijk als het doel. De ontwikkeling van alle medewerkers vinden we even belangrijk als de ontwikkeling van de kinderen op onze scholen.


Werken bij Ithaka betekent dat je - in alle functies - gevraagd wordt mede vorm te geven aan Ithaka en het onderwijs. En dat je op professionele wijze verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Bij deze uitdagingen krijg je goede ondersteuning en begeleiding vanuit Ithaka en van al je toekomstige collega's om dat te kunnen doen.Werken als leraar op een vrijeschool bij Ithaka betekent kiezen voor:

  • werken met een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind
  • vakdocent én pedagoog zijn
  • uiting mogen geven aan je eigen ideeën en creativiteit
  • je wekelijks verdiepen in je beroep met collega’s
  • periodeonderwijs: je eigen vrije ruimte om je vak te ontwikkelen
  • een culturele omgeving: jaarfeesten, muziek, euritmie, drama en beeldende kunsten
  • een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en je ondersteund wordt om je verder te ontwikkelen
  • een eigen Hogeschoolopleiding in Leiden (HSL lerarenopleiding full-time en part-time)
  • en verder: precies zoals elke andere school voor primair onderwijs

Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor.