Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Visie

Geïnspireerd door de antroposofie zet Ithaka zich in om het vrijeschoolonderwijs te bevorderen. Daarbij heeft de stichting twee aandachtspunten:

  1. De scholen moeten het best mogelijke onderwijs leveren, zodat ieder kind kan worden wie hij of zij is.
  2. Optimale omstandigheden creëren voor medewerkers om hun bijdrage aan de pedagogische opdracht te leveren.

De nauwe samenwerking tussen de Ithaka-scholen moet alle scholen de kennis en inspiratie bieden om een uitstekende vrijeschool te zijn. Niet volgens een opgelegd stramien, maar zoveel mogelijk in lijn met de eigen cultuur en identiteit.