Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

MR/GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke Ithaka-school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert zeven keer per jaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom.


De reglementen van de MR zijn gebaseerd op het Medezeggenschapsstatuut. Het bevoegd gezag wordt in de MR vertegenwoordigd door de schoolleiding.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (MR)

Stichting Ithaka heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van leden uit de Medezeggenschapsraden van de Ithaka-scholen. In de GMR heeft de lokale schoolleiding geen zitting.


Download hier het jaarverslag 2016 van de GMR.

Download hier het jaarverslag 2015 van de GMR.


GMR leden

Soon-Duk Jonkhoff (voorzitter) (ouder De Sterrenzanger, Oudorp)

Wilfra Marseille (vice voorzitter) (leerkracht Vrijeschool Kennemerland)

Kat Burauen (leerkracht Vrijeschool Castricum)

Glenda Magnus (ouder Vrijeschool Castricum)

Maarten Claassen (ouder Vrijeschool Kennemerland)

Wieteke van Hemert (leerkracht Rudolf Steinerschool Alkmaar)

Wilbert van Duin (leerkracht Rudolf Steinerschool Haarlem)

Hendrik Maryns (ouder Rudolf Steiner school Haarlem)

Chantal van Geemen (leerkracht Vrijeschool Zaanstreek, Zaandam)

Nienke Kortekaas (leerkracht Waterlandschool, Purmerend)

Jenny Morrice (ouder Waterlandschool, Purmerend)

Bo Jacobs (ouder Waterlandschool, Purmerend)

Josefien van Geluk (leerkracht Adriaan Roland Holstschool, Bergen)