Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

MR/GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke Ithaka-school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert zeven keer per jaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom.


De reglementen van de MR zijn gebaseerd op het Medezeggenschapsstatuut. Het bevoegd gezag wordt in de MR vertegenwoordigd door de schoolleiding.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (MR)

Stichting Ithaka heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van leden uit de Medezeggenschapsraden van de Ithaka-scholen. In de GMR heeft de lokale schoolleiding geen zitting.


Download hier het jaarverslag 2016 van de GMR.

Download hier het jaarverslag 2015 van de GMR.


GMR leden

Hereward Burgers (voorzitter) (ouder Waterlandschool, Purmerend)

Marije de Vink (vice voorzitter) (leerkracht Vrijeschool Kleverpark, Haarlem)

Barend de Wijn (ouder Rudolf Steiner School, Haarlem-Zuid)

Alinde Hetsen (leerkracht Vrije School Zaanstreek)

Wieteke van Hemert (leerkracht Vrijeschool de Sterrenzanger, Oudorp)

Surya Steijlen (ouder Vrijeschool Castricum)

Sue Cerqueira (ouder Vrijeschool Zaanstreek, Zaandam)

Pieter de Koning (ouder Toermalijn, Hillegom)

Kees van der Zwet (leerkracht Rudolf Steiner School, Haarlem-Zuid)