Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

MR/GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke Ithaka-school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert zeven keer per jaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom.


De reglementen van de MR zijn gebaseerd op het Medezeggenschapsstatuut. Het bevoegd gezag wordt in de MR vertegenwoordigd door de schoolleiding.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (MR)

Stichting Ithaka heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van leden uit de Medezeggenschapsraden van de Ithaka-scholen. In de GMR heeft de lokale schoolleiding geen zitting.


Download hier het jaarverslag 2021 van de GMR.

Download hier het jaarverslag 2020 van de GMR.

Download hier het jaarverslag 2019 van de GMR.


GMR leden

Soon-Duk Jonkhoff (voorzitter) (ouder De Sterrenzanger, Oudorp)

Wilfra Marseille (vice voorzitter) (leerkracht Vrije School Kennemerland, Haarlem)

Maarten Claassen (ouder Vrije School Kennemerland, Haarlem)

Wieteke van Hemert (leerkracht De Sterrenzanger, Oudorp)

Wilbert van Duin (leerkracht Rudolf Steinerschool, Haarlem)

Hendrik Maryns (ouder Rudolf Steinerschool, Haarlem)

Nienke Kortekaas (leerkracht Waterlandschool, Purmerend)

Jenny Morrice (ouder Waterlandschool, Purmerend)

Bo Jacobs (ouder Waterlandschool, Purmerend)

Monique van Zurk (leerkracht Waterlandschool, Purmerend)

Josefien van Geluk (leerkracht Adriaan Roland Holstschool, Bergen)

Rebecca Bergman (leerkracht Parcival, Hoorn)

Paul de Wit (ouder Parcival, Hoorn)

Marcel Zonneveld (ouder Vrijeschool Castricum)

Mariette Lodder (ouder De Toermalijn, Hillegom)