Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

MR/GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke Ithaka-school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders én leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert zeven keer per jaar en denkt mee over alles dat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom.


De reglementen van de MR zijn gebaseerd op het Medezeggenschapsstatuut. Het bevoegd gezag wordt in de MR vertegenwoordigd door de schoolleiding.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting Ithaka heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van leden uit de Medezeggenschapsraden van de Ithaka-scholen. In de GMR heeft de lokale schoolleiding geen zitting.


Download hier het jaarverslag 2022 van de GMR.

Download hier het jaarverslag 2021 van de GMR.

Download hier het jaarverslag 2020 van de GMR.


Wil je meer weten over het werk van de GMR? Lees dan hier meer over het nut en de toegevoegde waarde van de GMR.


GMR-leden

Adriaan Roland Holstschool

Leerkracht: Josefien van Geluk

Ouder: Edwin Entius


De Sterrenzanger

Leerkracht: Wieteke van Hemert

Ouder: Robert Houtenbos


De Toermalijn

Leerkracht: vacature

Ouder: vacature


Parcival

Leerkracht: Roel Wijdenes

Ouder: vacature


Rudolf Steinerschool Alkmaar

Leerkracht: vacature

Ouder: vacature


Rudolf Steinerschool Haarlem-Zuid (Duitslandlaan & Engelandlaan)

Leerkracht: Daphne Arns

Ouder: vacature


Vrije School De Lindeboom, Kennemerland en Kleverpark

Leerkracht: Wilfra Marseille (vicevoorzitter)

Ouder: Guus Koot


Vrije School Zaanstreek

Leerkracht: vacature

Ouder: vacature


Vrijeschool Castricum

Leerkracht: vacature

Ouder: Marcel Zonneveld (voorzitter)


Waterlandschool

Leerkracht: vacature

Ouder: Jenny Morrice & Bo Jacobs


Vrije School Amersfoort

Leerkracht: Marleen Kunst

Ouder: vacature

Vergaderingen schooljaar 2023-2024

  • maandag 18 september - kaderbrief
  • maandag 6 november met RvT
  • maandag 4 december - concept begroting (online)
  • dinsdag 30 januari - meerjarenbegroting
  • maandag 18 maart met RvT
  • dinsdag 28 mei - formatie (online)

Wil je een keer een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met de voorzitter, Marcel Zonneveld.