Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Netwerk

Als stichting vinden we het van groot belang om op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen in het vrijeschoolonderwijs. We werken daarom nauw samen met verschillende netwerkorganisaties van vrijescholen in het algemeen en VO (voortgezet onderwijs) vrijescholen in Noord-Holland in het bijzonder.