Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Zij instromen


Wanneer je nog geen onderwijsbevoegdheid hebt, maar wel interesse om leerkracht in het primair vrijeschoolonderwijs te worden, bestaat er de mogelijkheid voor een zij-instroomtraject. Je mag dan niet zijn ingeschreven bij een PABO of al in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid.


Als zij-instromer moet je, net als iedereen, solliciteren op een vacature. Geef daarbij aan dat je nog niet bevoegd bent maar interesse hebt in een zij-instroomtraject. Hierna kun je uitgenodigd worden voor een kennismaking.


Na een uitgebreide kennismaking op een school, zal de directeur van de school bepalen of je geselecteerd wordt voor een zij-instroomtraject. Indien je geselecteerd wordt, kom je in aanmerking voor een assessment en zal er in samenwerking met de Hogeschool Leiden een scholingstraject voor je worden opgesteld. Het is een intensief traject van twee jaar, waarin je naast je opleiding ook meteen twee dagen per week werkzaam zult zijn.


Wij streven naar het mogelijk maken van één traject per jaar.