Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Vrijeschool

Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. Het uitgangspunt van ons onderwijs is simpel: een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er daarom altijd voor dat de leerstof op onze scholen aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom.


Naast de standaardlessen, zoals taal en rekenen, besteden Ithaka-scholen veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschoolkinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen.


Deze overtuiging is geënt op de antroposofie van Rudolf Steiner. Volgens deze leer is elk kind uniek en heeft het van nature speciale talenten en behoeften, die door onderwijs gestimuleerd en ondersteund moeten worden.


De antroposofische vereniging heeft een verklaring uitgebracht waarin ze zich uitspreekt tegen de link tussen antroposofie en rechtsextremisme. Stichting vrijescholen Ithaka sluit zich hierbij aan. Hier leest u onze verklaring.


Steeds meer ouders zien de pluspunten van het vrijeschoolonderwijs.


Leerlingen en ouders kiezen steeds vaker voor de vrijeschool. In opdracht van de Vereniging van Vrijescholen is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de redenen om te kiezen voor de vrijeschool. In dit boekje vindt u een beknopt overzicht van de uitkomsten. Op de website www.vrijescholen.nl kunt u het hele rapport downloaden.