Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Gepubliceerd op: 05-12-2016

Groen licht voor nieuwe vrijeschool in Castricum.

Het Ministerie van Onderwijs heeft de oprichtingsaanvraag van het ouderinitiatief voor een nieuwe vrijeschool in Castricum goedgekeurd. Afgelopen juni stemde de Castricumse gemeenteraad al unaniem in met het voorstel van het ouderinitiatief om een vrijeschool in de gemeente te starten. Vervolgens moest het Ministerie zich nog buigen over de aanvraag. Deze heeft eveneens positief beslist.


Start per augustus 2017


De goedkeuring houdt in dat zich per augustus 2017 een vrijeschool zal gaan vestigen in de gemeente Castricum. Het ouderinitiatief is momenteel in gesprek met de gemeente om te kijken naar een geschikte locatie om zich te vestigen. Daarna zal gekeken worden hoeveel klassen er kunnen starten. Dit hangt af van het aantal kinderen dat wordt aangemeld voor de vrijeschool.


Aanmelden


Via de Facebookpagina en de website van de initiatiefgroep kunnen de ontwikkelingen rond de oprichting van de nieuwe vrijeschool in Castricum worden gevolgd. Ook kunnen ouders hun kinderen online aanmelden.