Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Gepubliceerd op: 05-01-2019

Haarlemse vrijescholen

Inmiddels telt Haarlem drie vrije basisscholen met vijf

locaties verspreid over de hele stad.
Alle vrije basisscholen in Haarlem werken nauw samen binnen
de Stichting Vrijescholen Ithaka en stellen dezelfde hoge
kwaliteitseisen aan het onderwijs.
‘Wie enthousiast is, presteert beter’. Dat geldt voor volwassenen,
maar natuurlijk ook voor kinderen.


Klik hier voor de folder met meer informatie over de vrijescholen in Haarlem.