Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Gepubliceerd op: 28-01-2016

Stilstaan is geen optie

De Stichting Vrijescholen Ithaka heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan een onderzoek naar de huidige stand van zaken wat betreft het euritmie-onderwijs binnen de diverse Ithaka scholen. Françoise Verhagen heeft dat onderzoek - onder de naam Stilstaan is geen optie - in het kader van haar afstuderen aan de euritmie-academie inmiddels afgerond en begin november aan de directeuren van de betreffende scholen gepresenteerd.


Tijdens de presentatie toonden directeuren zich zeer enthousiast over de taal en de intentie van het rapport. De rapportage sluit aan bij onze behoefte aan een positieve impuls in de euritmie-discussie zoals deze de laatste jaren gevoerd wordt. Het rapport is breed opgezet en gericht op de waarden van de euritmie, het vrijeschool-onderwijs en toont veel kansen voor het vak en voor de vrijeschool in bredere zin.


Als u interesse heeft in deze scriptie kunt u hier de digitale versie downloaden.