Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Gepubliceerd op: 04-07-2016

Vs Zaanstreek krijgt muzieksubsidie

De Vrije School Zaanstreek heeft het voor elkaar! De aanvraag die zij bij het rijk hebben ingediend voor de muzieksubsidie is gehonoreerd. Die subsidie is in het leven geroepen omdat minister Bussemaker zegt het belangrijk te vinden dat kinderen meer leren dan taal en rekenen. 'Ze moeten creativiteit ontwikkelen, goed kunnen samenwerken en leren naar elkaar te luisteren. Bij dat alles kan het helpen wanneer je samen muziek maakt.'


Dat betekent dat het muziekonderwijs in de komende jaren nog een grotere plek zal krijgen op de school en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De subsidie vraagt ook om een eigen bijdrage aan de impuls en daarom is in samenspraak met de MR besloten hier een deel van de ouderbijdragen voor te benutten.