Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Rudolf Steinerschool 0,2 / 0,4 sluit op:30 september 2022 Alkmaar

De Rudolf Steinerschool in Alkmaar gaat graag de samenwerking aan met een

Bevlogen Euritmist(e) klas 4 t/m 6
voor 0,2 fte

Euritmie op de Rudolf Steinerschool

Het vak euritmie is stevig geworteld binnen de Rudolf Steinerschool. Onze euritmiste is onlangs met pensioen gegaan en heeft het vak in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld en uitgedragen. Alle klassen, van de kleuters tot en met klas 6, krijgen wekelijks euritmie. De euritmiezaal, met mooie akoestiek, bevindt zich in het hart van ons schoolgebouw.


Wie zoeken wij?

Wij gaan graag de samenwerking aan met een bevlogen euritmist. Een aantal zaken is daarbij voor ons essentieel:

  • Als euritmist handel je vanuit je pedagogische opdracht. Je ziet het kind, gaat de verbinding aan en stelt je vakuitoefening in dienst van de ontwikkeling van de kinderen.
  • Je bent je bewust van de rol van euritmie in het vrijeschoolcurriculum. Met je vakuitoefening ondersteun je het onderwijs.
  • Als team zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor ons pedagogisch en didactisch handelen richting alle kinderen.
  • Je stemt af met je collega’s en draagt bij aan eenheid in verscheidenheid.
  • Je hebt een vernieuwende en ontwikkelingsgerichte houding. Je leeft voor, waarbij je als leerkracht ook zelf elke dag weer lerend mag zijn.

Wat ga je doen?

  • Je verzorgt wekelijks euritmielessen aan de klassen 4 tot en met 6.
  • Je geeft je vak met plezier en diepgang.
Startende euritmisten krijgen de ruimte om zich op de vakontwikkeling te richten. Ervarener euritmisten dragen het vak binnen de school, en dragen bij aan de schoolontwikkeling.


Wij bieden

Een fijne werkplek op een mooie school. Goede pianobegeleiding, een prachtige zaal en een fijn team.


De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs. De salariëring is conform schaal L10. We bieden je een tijdelijke aanstelling in loondienst, met uitzicht op een vast dienstverband. Samenwerking op basis van zelfstandigheid is ook mogelijk.

De Rudolf Steinerschool

Een fantastisch groen schoolplein waar het heerlijk spelen is, een karakteristiek schoolgebouw dat onder architectuur is gebouwd en rijk onderwijs dat kinderen zoveel meer biedt dan alleen de cognitieve ontwikkeling; de Rudolf Steinerschool is een levendige vrije school met ongeveer 215 leerlingen, verdeeld over 9 klassen (drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6). Ouders kiezen bewust voor het rijke onderwijs van de vrije school en leerlingen komen uit Alkmaar en omgeving. Het team van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s is trots op alles wat in de afgelopen 40 jaar is opgebouwd, én werkt met een vernieuwende blik aan eigentijds onderwijs voor de komende jaren.


De school maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werkt samen met de andere 12 vrije basisscholen van de stichting aan sterk vrijeschoolonderwijs in de regio.

Belangstelling?

Wil je solliciteren, dan ontvangen we je cv en motivatiebrief graag via directie@rsteinerschool.nl. Tijdens één tot twee gesprekken en een proefles onderzoeken we onze samenwerking.