Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Rudolf Steinerschool 0,2 / 0,4 sluit op:31 januari 2022 Alkmaar

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
maandag 31 januari 2022

De Rudolf Steinerschool in Alkmaar gaat graag de samenwerking aan met een

Bevlogen Euritmist(e)
voor 0,2 – 0,4 fte

Euritmie op de Rudolf Steinerschool
Het vak euritmie is stevig geworteld binnen de Rudolf Steinerschool. Onze huidige euritmiste heeft het vak in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld en uitgedragen. Alle klassen, van de kleuters tot klas 6, krijgen wekelijks euritmie. De euritmiezaal, met mooie akoestiek, bevindt zich in het hart van ons schoolgebouw.


Wie zoeken wij?
Omdat onze huidige euritmiste binnenkort met pensioen gaat, gaan wij graag de samenwerking aan met een bevlogen euritmist. Een aantal zaken is daarbij voor ons essentieel:

  • Als euritmist handel je vanuit je pedagogische opdracht. Je ziet het kind, gaat de verbinding aan en stelt je vakuitoefening in dienst van de ontwikkeling van de kinderen.
  • Je bent je bewust van de rol van euritmie in het vrijeschoolcurriculum. Met je vakuitoefening ondersteun je het onderwijs.
  • Als team zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor ons pedagogisch en didactisch handelen richting alle kinderen. Je stemt af met je collega’s en draagt bij aan eenheid in verscheidenheid.
  • Je hebt een vernieuwende en ontwikkelingsgerichte houding.
  • Je leeft voor, waarbij je als leerkracht ook zelf elke dag weer lerend mag zijn.

De arbeidsomvang is in totaal 0,4 fte. Op dit moment zijn de lessen verdeeld over de dinsdag, donderdag en vrijdag. We staan ervoor open het rooster vanaf het schooljaar 2022-2023 te wijzigen. Omdat ook wij weten dat goede euritmisten dun gezaaid zijn, staan we open voor de samenwerking met twee euritmisten, die elk een aantal klassen op zich nemen.


Wat ga je doen?

Je verzorgt wekelijks euritmielessen aan de kleuters en klas 1 en 2, en/of aan de klassen 3 tot en met 6. Je geeft je vak met plezier en diepgang.


Wij bieden

Een fijne werkplek op een mooie school. Goede pianobegeleiding, een prachtige zaal en een fijn team. Voor startende euritmisten bieden we begeleiding in het ontwikkelen van je vakmanschap. Voor ervarener euritmisten is scholing of coaching beschikbaar, afhankelijk van je ontwikkelvraag.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO primair onderwijs. De salariëring is conform schaal L10. We bieden je een tijdelijke aanstelling in loondienst, met uitzicht op een vast dienstverband. Samenwerking op basis van zelfstandigheid is ook mogelijk.

De Rudolf Steinerschool
Een fantastisch groen schoolplein waar het heerlijk spelen is, een karakteristiek schoolgebouw dat onder architectuur is gebouwd en rijk onderwijs dat kinderen zoveel meer biedt dan alleen de cognitieve ontwikkeling; de Rudolf Steinerschool is een levendige vrijeschool met ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 9 klassen (drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6). Ouders kiezen bewust voor het rijke onderwijs van de vrije school en leerlingen komen uit Alkmaar en omgeving. Het team van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s is trots op alles wat in de afgelopen 40 jaar is opgebouwd, én werkt met een vernieuwende blik aan eigentijds onderwijs voor de komende jaren.

De school maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werkt samen met de andere 12 vrije basisscholen van de stichting aan sterk vrijeschoolonderwijs in de regio.


Belangstelling?

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Amarins Renema (directeur) via directie@rsteinerschool.nl of 072-5618602. Ben je nieuwsgierig, dan ontmoeten we je graag zo snel mogelijk. Stuur daartoe je cv en motivatiebrief naar directie@rsteinerschool.nl. Tijdens één tot twee gesprekken en een proefles onderzoeken we onze samenwerking.