Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Rudolf Steinerschool 0,8 - 1,0 sluit op: 9 mei 2021 Alkmaar

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
zondag 9 mei 2021

De Rudolf Steinerschool is per 1 augustus 2021 op zoek naar een

Ervaren en daadkrachtige 6e klas leerkracht
voor 0,8 – 1,00 fte

Met ingang van 1 augustus 2021 zoeken wij vanwege vervroegde pensionering van een van onze leerkrachten een ervaren en daadkrachtige klassenleerkracht voor de 6e klas met hart voor het vrijeschoolonderwijs.

Wie zijn wij?

Onze school staat in Alkmaar in de wijk Daalmeer. We hebben ongeveer 220 leerlingen van 4 tot 13 jaar, verdeeld over 9 klassen (drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6), die uit de buurt en van verderaf komen.

We hebben een karakteristiek schoolgebouw dat onder organische architectuur is gebouwd en we hebben ruime groene schoolpleinen en tuinen.

Ons lerarenteam bestaat uit ervaren collega’s die stevig geworteld zijn in de antroposofie en uit nieuwe (startende) collega’s. De school is momenteel volop in ontwikkeling.

De school maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka. Ithaka is een stichting met dertien vrije basisschool vestigingen in Noord- en Zuid-Holland met ongeveer 300 medewerkers.

Wie zoeken wij?
We zoeken een ervaren en daadkrachtige klassenleerkracht voor de 6e klas die zin heeft om de uitdagingen die die specifieke klas heeft samen met ons aan te gaan. De ‘ideale’ kandidaat kan zich herkennen in de onderstaande punten:

· Beschik jij over een pabo-diploma (bij voorkeur de vrijeschool pabo/Helicon)

· Ben je enthousiast over het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie?

· Heb je ervaring en aantoonbare pedagogische didactische kwaliteiten?

· Wil je vanuit een positieve benadering (samen)werken en kinderen in hun kracht zetten?

· Ben je een ‘aanpakker’ en heb je energie om ook buiten je eigen klas mee te bouwen aan onze school?

· Durf jij je uit te spreken en een ander aan te spreken?

· Heb je een open en onderzoekende houding en kun je op jezelf reflecteren?

· Ben je bereid ook zelf te blijven leren en ontwikkelen?

Wat ga je doen?

· Je draagt zorg voor het onderwijs aan je klas met oog voor de verschillende behoeften van kinderen.

· Je zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat en een didactiek die aansluit bij verschillen.

· Je ‘maakt’ je eigen onderwijs gebruikmakend van het vrijeschool leerplan, de methodiek voor taalonderwijs ZLKLS (Zó leren kinderen lezen en spellen en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn.

· Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB’er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas.

· Je werkt in het team samen aan de ontwikkelingen van de school.

· Je werkt aan professionele ontwikkeling: zowel individueel als in teamverband.


Wij bieden

Werken bij Ithaka is samen onderweg zijn. Daarbij is de reis minstens zo belangrijk als het doel. Bij de Rudolf Steinerschool stap je in op het moment dat de koers van de school herijkt gaat worden; we hopen op een prettige en interessante reis in een informele en fijne werkomgeving.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs. Voor een reguliere leerkracht is de inschaling in L10. Voor een leerkracht die meteen in overleg een taak als coördinator of specialist kan oppakken behoort een L11 inschaling tot de mogelijkheden.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Jacqueline Braak (adjunct-directeur ad interim) via jbraak@rsteinerschool.nl
Je CV en motivatiebrief kun je uiterlijk tot en met 9 mei 2021 sturen naar jbraak@rsteinerschool.nl .

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tot twee gesprekken met de sollicitatiecommissie en een proefles.