Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Vrije School Kennemerland 0,75 sluit op:26 augustus 2022 Haarlem

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
vrijdag 26 augustus 2022

De Vrije School Kennemerland is op zoek naar een

Intern Begeleider
0,75 wtf

Waar ga je werken?

Op Vrije School Kennemerland werken we vanuit een sterke eigen (vrijeschool)pedagogiek en visie op de ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt van ons onderwijs is simpel: een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er daarom altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Naast de standaardlessen, zoals taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschoolkinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen.


Vrije School Kennemerland is een school in het noorden van Haarlem. We hebben ongeveer 210 leerlingen verdeeld over een kleuterafdeling (drie groepen) en de klassen 1 tot en met 6 (groepen 3 tot en met 8). Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben.


De school maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka. Ithaka is een stichting met dertien vrije basisscholen in Noord- en Zuid-Holland met ongeveer 300 medewerkers.

Wat ga je doen?

Per 1 mei zal de huidige Intern Begeleider de functie van Directeur bekleden. Hierdoor is de vacature vrijgekomen en zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. De inbreng van de Intern Begeleider is van grote waarde voor het verder vormgeven van het onderwijsbeleid. Op de school is al een stevige structuur opgezet.


We vragen je te solliciteren als je:

  • Kennis en affiniteit hebt van het leerplan en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs;
  • Communicatief vaardig bent, met name in het voeren van gesprekken met leerkrachten en ouders;
  • Planmatig en gestructureerd werkt vanuit heldere analyses en een professionele attitude;
  • Vanuit een helicopterview met inzicht in de nieuwste ontwikkelingen leerkrachten kan ondersteunen en inspireren;
  • Een duidelijke en coherente visie hebt op leerlingbegeleiding en het bieden van Passend Onderwijs;
  • Daadkrachtig, oplossingsgericht, invoelend en koersvast maar niet star bent.

Wat bieden wij?

  • Samenwerking met een onderwijskundig directeur, de overige Intern begeleiders van Ithaka en de kwaliteitsmedewerkers van het stafbureau;
  • Ruimte voor scholing en ontwikkeling;
  • Inschaling L11 conform cao primair onderwijs.

Belangstelling?

Je cv en motivatiebrief kun je sturen naar mbaas@vskennemerland.nl. Vanwege de vakantieperiode krijg je een reactie in de week van 22 augustus.