Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Waterlandschool 0,4 sluit op:30 november 2022 Purmerend

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
woensdag 30 november 2022

De Waterlandschool in Purmerend is op zoek naar een

groepsleerkracht voor de kleuterklas

0,4 fte

De school

In alles wat we doen willen we de culturele handelingsmogelijkheden van het kind vergroten voor de omgang met de wereld en met andere mensen. We gaan uit van een brede visie op de vorming van de persoon. De bedoeling van ons onderwijs is om bij kinderen het verlangen te wekken om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn. (Biesta)


Daarbij koesteren we vrijheid, die echter niet onbegrensd is. We werken aan dit doel door de ontwikkeling te stimuleren van creatief denken en handelen – in de kunstvakken maar bijv. ook in vakken als rekenen & wiskunde – en van sociale en communicatieve vaardigheden (o.a. middels coöperatieve werkvormen). Onze vormingsmissie krijgt gestalte door spelactiviteit, kunstzinnige vorming en onderzoekend leren. We hanteren gewone methodes, gericht op de basiskwaliteit, maar ook die typisch zijn voor de vrijeschool, zoals (nat-in-nat) schilderen, vormtekenen, we vertellen verhalen uit alle culturen van de wereld, e.a.


Op verschillende manieren houden we zicht op de ontwikkeling van ieder kind, o.a. door Cito’s af te nemen. Dat betekent dus ook, dat we er in teamverband gericht aan werken om ons aanbod steeds beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Hierover maken we op schoolniveau afspraken met elkaar.


Ithaka

De Waterlandschool ressorteert onder de Stichting Vrijescholen Ithaka. De school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 (enkele) klassen en groeit gestaag door. Er werkt een dynamisch en modern team, dat zich gesteund weet door betrokken ouders.


Wat wordt je taak?

Je gaat de lessen verzorgen in kleuterklas 2, als duo naast een ervaren leerkracht. Aandacht is er voor de ontwikkeling van de juiste groepsdynamiek, daarmee voor een veilig en prettig klimaat. Je pedagogisch-didactisch handelen sluit aan bij de verschillen tussen leerlingen. De ontwikkeling van de kinderen houd je bij in het LVS en je bespreekt deze regelmatig met de IB-er. Je levert je bijdrage aan schoolontwikkeling. Je werkt aan je professionele ontwikkeling, zowel persoonlijk als in teamverband.

Wij vragen je te solliciteren als je:

 • Beschikt over een (bij voorkeur afgerond) Pabo-diploma, bij voorkeur verkregen aan de vrijeschool pabo met specialisatie kleuters;
 • Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs hebt en het belang onderkent van onze vormingsmissie;
 • Enthousiast bent voor ontwikkelingsgericht onderwijs;
 • Planmatig en gestructureerd werkt vanuit heldere analyses en een professionele houding;
 • Over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;
 • Communicatief vaardig bent in mondeling en/of schriftelijk overleg met ouders, collega’s en kinderen;
 • Een ontwikkelingsgerichte teamspeler, met een open mind en onderzoekende houding, invoelend maar koersvast zonder star te zijn.

Wij bieden:

 • Een gemotiveerd team waarin collega’s elkaar ondersteunen;
 • Begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een professionele werkomgeving en tevens warme werksfeer;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de cao PO.

Belangstelling?

Herken jij je in bovenstaande schets en ben je bereid mee te bewegen met en bij te dragen aan de ontwikkeling van de Waterlandschool? Dan word je van harte uitgenodigd om te reageren. Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar Albert Koele, via directie@waterlandschool.nl. Kijk eventueel ook op www.waterlandschool.nl.