Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Vrijeschool Castricum 0.4 sluit op:12 april 2021 Castricum

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
maandag 12 april 2021

De Vrijeschool Castricum is per 1 augustus 2021 op zoek naar een

enthousiaste leerkracht voor klas 1
2 dagen/16 uur per week

Vacature leerkracht 1e klas

(0,4 fte)

De school
Buiten in de natuur, soms met de ezels, en binnen in de bewegende klassen geven wij vrijeschoolonderwijs aan onze leerlingen. In onze nieuwe vrijeschool is de pioniersgeest nog springlevend en werk je samen met ervaren, gedreven collega’s aan goed vrijeschoolonderwijs dat stevig geworteld is in de antroposofie en aansluit bij de kinderen en vragen van deze tijd. Zo zoeken we samen naar nieuwe vormen die recht doen aan de diversiteit in onze samenleving waarbij we streven naar inclusiviteit. Onze drie speerpunten zijn buitenonderwijs, beweging en muziek.

De Vrijeschool Castricum is in augustus 2017 gestart vanuit een ouderinitiatief en bestaat nu uit 3 kleuterklassen en 4 onderbouwklassen (waarvan 2 combinatieklassen).

De school maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka, een stichting met 13 vrijescholen voor basisonderwijs met vestigingen in Noord- en Zuid-Holland met ongeveer 300 medewerkers.

Wie zoeken wij?

Voor de nieuwe 1e klas zoeken wij nog een duo-collega voor juf Roos die zich als klassenleerkracht meerdere jaren wil verbinden met deze groep kinderen en mee wil bouwen aan onze school.

· Beschik je over een pabo-diploma (bij voorkeur de Vrijeschool Pabo)?

· Ben je enthousiast over het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie?

· Heb je al (enige) ervaring als leerkracht?

· Heb je affiniteit met de bewegende klas en het buitenonderwijs?

· Beschik je over daadkracht en flexibiliteit?

· Heb je een open en onderzoekende en lerende houding?

· Kun je goed samenwerken en communiceren?

Dan komen we graag met je in contact!

Wat ga je doen?

· Je draagt zorg voor het onderwijs aan je eigen klas met oog voor de verschillende behoeften van kinderen.

· Je zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat en een didactiek die aansluit bij de verschillen;

· Je ‘maakt’ je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschool leerplan, de methodiek voor taalonderwijs ZLKLS (Zó leren kinderen lezen en spellen) en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn;

· Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB-er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas.

· Je werkt in het team samen aan de ontwikkeling van de school.

· Je werkt aan professionele ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband. Denk hierbij aan de studie in de pedagogische vergadering, studie(mid)dagen, klasbezoeken, intervisiebijeenkomsten en scholing.

Wij bieden

· Een inspirerende werkplek in een jonge, dynamische school waar we nog volop met elkaar bouwen aan ons onderwijs en de school.

· Een informele, ontwikkelingsgerichte cultuur met veel ruimte, vertrouwen, samenwerking en ambitie.

· De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs.

Belangstelling?

Stuur je sollicitatie (met cv) voor 12 april 2021 naar Marije Ehrlich, directeur Vrijeschool Castricum: directie@vrijeschoolcastricum.nl.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tot twee gesprekken met de sollicitatiecommissie en eventueel een proefles en/of meeloopdag. Meer informatie over onze school vind je op www.vrijeschoolcastricum.nl