Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Vrijeschool Castricum 0,5 sluit op:30 april 2022 Castricum

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
zaterdag 30 april 2022

De Vrijeschool Castricum is per direct of uiterlijk per het nieuwe schooljaar op zoek naar een

Klassenleerkracht voor de 2e klas
2,5 dagen per week

De school
Buiten in de natuur, soms met de ezels, en binnen in de bewegende klassen geven wij vrijeschoolonderwijs aan onze leerlingen. In onze jonge vrijeschool is de pioniersgeest nog springlevend en werk je samen met ervaren, gedreven collega’s aan goed vrijeschoolonderwijs dat stevig geworteld is in de antroposofie en aansluit bij de kinderen en vragen van deze tijd. Onze drie speerpunten zijn buitenonderwijs, beweging en muziek.

De Vrijeschool Castricum is in 2017 gestart vanuit een ouderinitiatief en bestaat komend schooljaar uit drie kleuterklassen en vijf onderbouwklassen (waarvan een combinatieklas). De school maakt deel uit van Ithaka, een stichting met 13 vrijescholen voor basisonderwijs met vestigingen in Noord- en Zuid-Holland met ongeveer 300 medewerkers.

Wie zoeken wij?

Voor de 2e klas zoeken wij een klassenleerkracht die samen met juf Roos een duo vormt. Je wilt je voor meerdere jaren verbinden met deze groep kinderen, de samenwerking met je duo-partner en het meebouwen aan onze school.

 • Beschik je over een Pabo-diploma (bij voorkeur de Vrijeschool Pabo)?
 • Ben je enthousiast over het vrijeschoolonderwijs en de antroposofie?
 • Heb je al (enige) ervaring als leerkracht?
 • Heb je affiniteit met de bewegende klas, buitenonderwijs en muziek?
 • Beschik je over daadkracht en flexibiliteit?
 • Heb je een open en onderzoekende en lerende houding?
 • Kun je goed samenwerken en communiceren?

Dan komen we graag met je in contact!

Wat ga je doen?

 • Je draagt zorg voor het onderwijs aan je eigen klas met oog voor de verschillende behoeften van kinderen;
 • Je zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat en een didactiek die aansluit bij de verschillen;
 • Je ‘maakt’ je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschool leerplan, de methodiek voor taalonderwijs ZLKLS (Zó leren kinderen lezen en spellen) en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn;

 • Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB-er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas;

 • Je werkt in het team samen aan de ontwikkeling van de school;

 • Je werkt aan professionele ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband. Denk hierbij aan de studie in de pedagogische vergadering, studie(mid)dagen, klasbezoeken, intervisiebijeenkomsten en scholing.

Wij bieden

Werken bij Ithaka is samen onderweg zijn. Daarbij is de reis minstens zo belangrijk als het doel. Wij bieden een prettige en informele werkomgeving.


De Vrijeschool Castricum biedt een inspirerende werkplek waar we samen het vrijeschoolonderwijs zo proberen vorm te geven dat het stevig geworteld is in de antroposofie én goed aansluit bij de kinderen en uitdagingen van deze tijd.


De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO primair onderwijs.

Belangstelling?

Stuur je sollicitatie (met cv) naar Marije Ehrlich, directeur Vrijeschool Castricum: directie@vrijeschoolcastricum.nl.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tot twee gesprekken met de sollicitatiecommissie en eventueel een proefles en/of meeloopdag. Meer informatie over onze school vind je op www.vrijeschoolcastricum.nl.