Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Waterlandschool 1,0 sluit op:31 mei 2024 Purmerend

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
vrijdag 31 mei 2024

De Waterlandschool in Purmerend is op zoek naar een:


groepsleerkracht klas 2 (groep 4)

voor 1,0 fte


De school

Het kloppend hart van ons onderwijs is onze vormingsmissie. We stimuleren kinderen om iemand, een persoon te willen zijn. Het ontmoeten van de èchte wereld is dan van belang. Om iets te leren van de wereld, maar ook om zelf te kunnen ontdekken wat het betekent om een ‘ik’ te zijn in die wereld. Onze vormingsmissie krijgt gestalte door spelactiviteit, kunstzinnige vorming en onderzoekend leren. We moedigen kinderen aan om creatief te denken en zelf-bepaald te handelen – in de kunstvakken maar bijv. ook in vakken als rekenen & wiskunde – en we maken werk van sociale en communicatieve vaardigheden (o.a. middels coöperatieve werkvormen). We hanteren gewone methodes, gericht op de basiskwaliteit, maar ook die typisch zijn voor de vrijeschool, zoals (nat-in-nat) schilderen, vormtekenen, breien, we vertellen verhalen uit alle culturen van de wereld, e.a. Op verschillende manieren houden we zicht op de ontwikkeling van ieder kind, o.a. door Cito’s af te nemen. Dat betekent dus ook, dat we er in teamverband gericht aan werken om ons aanbod steeds beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Hierover maken we op schoolniveau afspraken met elkaar.

Ithaka

De Waterlandschool ressorteert onder de St. Vrijescholen Ithaka. De school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 (enkele) klassen en groeit gestaag door. Er werkt een dynamisch en modern team, dat zich gesteund weet door betrokken ouders.

Wat wordt je taak?

Je gaat de lessen verzorgen in klas 2. Aandacht is er voor de ontwikkeling van de klas als een leergemeenschap, daarmee voor een veilig en prettig klimaat. Je onderwijspedagogisch handelen sluit aan bij de verschillen tussen leerlingen. Je geeft les in lezen en spellen met de methodiek ZLKLS, en in rekenen met onze rekenmethode. Op schoolniveau werken we binnen het Ithaka-kwaliteitskader, ondermeer met het oog op de basiskwaliteit. Je houdt de ontwikkeling van kinderen bij in het LVS en bespreekt dit regelmatig met de IB-er. Voorts ben je nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen in je klas. Als deelnemer aan ons team werk lever je je bijdrage aan onze professionele leergemeenschap.


Wij vragen je te solliciteren als je:

 • Beschikt over een (bij voorkeur afgeronde) Pabo-diploma, bij voorkeur verkregen aan de Vrijeschool pabo;
 • Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs hebt en het belang onderkent van onze vormingsmissie;
 • Enthousiast bent voor ontwikkelingsgericht onderwijs;
 • Planmatig en gestructureerd werkt vanuit heldere analyses en een professionele houding;
 • Over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;
 • Communicatief vaardig bent in mondeling en/of schriftelijk overleg met ouders, collega’s en kinderen;
 • Een ontwikkelingsgerichte teamspeler, met een open mind en onderzoekende houding.

Wij bieden:

 • Een gemotiveerd team waarin collega’s elkaar ondersteunen
 • Begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Een professionele werkomgeving en tevens warme werksfeer

 • Arbeidsvoorwaarden conform de cao PO

Belangstelling?

Herken jij je in bovenstaande schets en ben je bereid mee te bewegen met en bij te dragen aan de ontwikkeling van de Waterlandschool? Dan word je van harte uitgenodigd om te reageren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Albert Koele (directeur) via 0299-421672 of 06-38026553. Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar directie@waterlandschool.nl. Kijk eventueel ook op www.waterlandschool.nl.