Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

RvT Ithaka 2 sluit op:10 april 2020 Haarlem

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
vrijdag 10 april 2020

Over ons

Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord-en Zuid Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen.

Ithaka wil er aan bijdragen, dat het proces “worden wie je bent” leidt tot een fundamenteel vertrouwen in de wereld om ons heen. De scholen zijn verspreid over de provincies Noord-en Zuid-Holland en hebben ieder hun eigen kleur en profilering.

Het betreft de basisscholen in Alkmaar, Bergen, Castricum, Haarlem, Hillegom, Hoofddorp, Hoorn, Oudorp, Purmerend en Zaandam.


De Stichting heeft daarmee ruim 2.400 leerlingen en circa 270 medewerkers. De Stichting werkt met het Raad-van-toezichtmodel en wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt vier leden en een voorzitter.


Vacature

Vanwege het terugtreden van twee van haar leden zoekt de Stichting Vrijescholen Ithaka ter completering van haar Raad van Toezicht twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, waarvan:

  • een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Onderwijs en innovatie, digitalisering;
  • een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied kwaliteit en Identiteit.

Beide leden worden lid van de commissie kwaliteit, waarvan een lid als voorzitter van de commissie zal fungeren.


Interesse?

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter RvT, dhr D. Lodewijk. Tel: 06-30115714 Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 10 april 2020, t.a.v. dhr. N. de Schrijver, voorzitter BAC RvT Stichting Ithaka, Postbus 92, 2050 AB Overveen. Email: secretariaat@vsithaka.nl

Zie voor meer informatie de profielschets .