Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Waterlandschool 0,4 sluit op: 1 maart 2022 Purmerend

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
dinsdag 1 maart 2022

De Waterlandschool in Purmerend is per 1 maart 2022 op zoek naar een

Ontwikkelingsgerichte leerkracht voor klas 2

0,4 wtf


De school

In alles wat we doen willen we de handelingsmogelijkheden van het kind vergroten voor de omgang met de wereld en met andere mensen. We gaan uit van een brede visie op de vorming van de persoon. De bedoeling van ons onderwijs is om bij kinderen het verlangen te wekken om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn (Biesta). Daarbij koesteren we vrijheid, die echter niet onbegrensd is. We werken aan dit doel door de ontwikkeling te stimuleren van creatief denken en handelen – in de kunstvakken maar bijv. ook in vakken als rekenen & wiskunde – en van sociale en communicatieve vaardigheden.


Onze vormingsmissie krijgt gestalte door spelactiviteit, kunstzinnige vorming en onderzoekend leren. We hanteren gewone methodes, gericht op de basiskwaliteit, maar ook die typisch zijn voor de vrijeschool, zoals (nat-in-nat) schilderen, vormtekenen, we vertellen verhalen uit alle culturen van de wereld, e.a. Op verschillende manieren houden we zicht op de ontwikkeling van ieder kind, o.a. door Cito’s af te nemen. Dat betekent dus ook, dat we er in teamverband gericht aan werken om ons aanbod steeds beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Hierover maken we op schoolniveau afspraken met elkaar.

Ithaka

De Waterlandschool ressorteert onder de St. Vrijescholen Ithaka. De school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 (enkele) klassen en groeit gestaag door. Er werkt een dynamisch en modern team, dat zich gesteund weet door betrokken ouders.

Wat wordt je taak?

De vacature in klas 2 (groep 4) ontstaat doordat de vertrekkende duo een functie in een ander werkveld aanvaard heeft. Je overlegt met je duo over de planning, het aanbod en de werkwijze in de klas, je houdt ontwikkeling bij in het leerlingvolgsysteem zoals dit met elkaar is overeengekomen, houdt groepsbesprekingen (met de IB-er), communiceert actief met de ouders, enzovoort. Als teamlid neem je deel aan de activiteiten van de school, zoals het organiseren van jaarfeesten, werken aan de verbetering van processen in de school, bijv. door deel te nemen aan een werkgroep en door studiedagen bij te wonen.


Wij vragen

  • (Bij voorkeur) een afgeronde Pabo-opleiding
  • Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs
  • Enthousiasme voor ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Goede pedagogische en didactische vaardigheden
  • Goede communicatieve vaardigheden voor mondeling en/of schriftelijk overleg met ouders, collega’s en kinderen
  • Een ontwikkelingsgerichte teamspeler, met een open mind en onderzoekende houding
Wij bieden
  • Een gemotiveerd team waarin collega’s elkaar ondersteunen
  • Begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden
  • Een professionele werkomgeving en tevens warme werksfeer
  • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO

Belangstelling?

Kun je je herkennen in bovenstaande schets, ben je bereid mee te bewegen met en bij te dragen aan de ontwikkeling van de Waterlandschool, dan word je van harte uitgenodigd om te reageren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Albert Koele, directeur van de school, via 0299-421672 of 06-380 26 553. Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar directie@waterlandschool.nl. De vacature staat open tot uiterlijk 1 maart 2022. Kijk eventueel ook op www.waterlandschool.nl.