Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Rudolf Steinerschool 0,275 sluit op:30 september 2022 Haarlem

De Rudolf Steinerschool in Haarlem is per direct op zoek naar een

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs voor 11 uur,

verdeeld over de dinsdag en vrijdag van

10.00 uur tot 15.30 uur


Kindgericht onderwijs, een rijke traditie, een karakteristiek schoolgebouw onder architectuur gebouwd; een fijne leeromgeving voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De Rudolf Steinerschool is een vrijeschool met ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over 9 klassen. De keuze voor een vrijeschool is over het algemeen een bewuste keuze, zeker als leerlingen uit de regio komen. De Rudolf Steinerschool is een van de oudste vrijescholen van het land.

De school maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Ithaka en werkt samen met 12 andere vrije basisscholen van de stichting in Noord- en Zuid-Holland aan sterk vrijeschoolonderwijs.

Wie zoeken wij?

Vanwege vertrek van onze collega zoeken we een energieke vakleerkracht die het bewegingsonderwijs op onze school verzorgt. De lessen worden verdeeld over twee dagen. Je geeft les aan de klassen 1 tot en met 6.


We verheugen ons om samen te werken met een nieuwe collega die:

  • enthousiast is over het vrijeschoolonderwijs
  • over een ALO-diploma en aantoonbare pedagogische en didactische kwaliteiten beschikt
  • vanuit een positieve benadering werkt en kinderen in hun kracht zet

  • constructief werkt

  • een basishouding heeft waarin verantwoordelijkheid en vertrouwen een rol spelen

  • een open en onderzoekende houding heeft, ontwikkelingsgericht en reflectief is.

Wat ga je doen?

Tot je taken horen het geven van bewegingsonderwijs aan alle onderbouwklassen met oog voor de verschillende behoeften van kinderen. Je zorgt voor een veilig en prettig leerklimaat en een didactiek die aansluit bij verschillen tussen kinderen. Verder organiseer je de jaarlijkse sportdag en lever je per leerling een bijdrage aan het jaarlijkse getuigschrift dat aan het einde van het schooljaar wordt uitgereikt. Je bespreekt wanneer nodig de ontwikkeling van de leerlingen met de klassenleerkrachten. Je professionele ontwikkeling is belangrijk; zowel individueel als in teamverband.


Wat bieden wij?

Werken bij Ithaka is samen onderweg zijn. Daarbij is de reis minstens zo belangrijk als het doel. De school wordt in gezamenlijkheid gedragen door een zelfstandig team van professionals met een groot hart voor kinderen en vrijeschoolonderwijs.


De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs. Voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs is de inschaling in L10.


Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Horriah Nelissen via hnelissen@rsschool.nl of per telefoon op 06-23451030.


Je cv en motivatiebrief kun je sturen naar bovenstaand mailadres. Aansluitend spreken we elkaar twee keer en geef je een les in aanwezigheid van de vertrekkende leerkracht.