Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Vrije School Kleverpark 1,0 sluit op:30 november 2022 Haarlem

Let op!
De sluitingsdatum van deze vacature was op
woensdag 30 november 2022

Welkom op de Vrije School Kleverpark in Haarlem als


Groepsleerkracht voor klas 2

aanstelling voor wtf 0,5 - 1,0Waar ga je werken?

De Vrije School Kleverpark is een levendige school en bestaat 10 jaar. De 220 leerlingen zijn verdeeld over een kleuterafdeling (drie groepen 1 en 2) en de klassen 1 tot en met 6 (groepen 3 tot en met 8). Groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Met ruimte voor creatieve en sociale vaardigheden waar ze hun hele leven plezier van hebben.

Het enthousiaste team is een mix van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s. De school maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werkt samen met de andere twaalf vrije basisscholen in de regio aan sterk vrijeschoolonderwijs. Onze school kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte cultuur en positieve energie.


We werken samen aan het verzorgen van goed vrijeschoolonderwijs aan onze kinderen.


Voor nieuwe collega's is coaching beschikbaar.


Wie zoeken wij?

Je ziet kwaliteiten en eigenheid in ieder kind en voedt de wil om te leren. De ontwikkeling van het individuele kind, én de hele klas, is het uitgangspunt in je aanpak.


We zoeken iemand met:

 • een proactieve en enthousiaste grondhouding;
 • een (bijna) afgeronde pabo-opleiding, bevoegdheid als leerkracht;
 • affiniteit met het vrijeschoolonderwijs;
 • daadkracht en flexibiliteit;
 • vaardigheden om goed samen te werken en te communiceren;
 • een open en onderzoekende houding, ontwikkelingsgericht en reflectief;
 • de intentie om de komende jaren aan deze klas les te geven.

Wat bieden wij?

We vinden het belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Voor leerkrachten die enthousiast zijn over het vrijeschoolonderwijs maar nog geen ervaring hierin hebben, zijn er aanvullende cursussen en begeleiding beschikbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs. Ithaka heeft een eigen reiskostenregeling voor medewerkers die verder weg wonen of met het openbaar vervoer reizen.


Wat ga je doen?

 • Je geeft levendig en gestructureerd onderwijs aan je klas met oog voor de verschillende behoeften van kinderen.
 • Je biedt veiligheid en een prettig werkklimaat.
 • Je creëert je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschool leerplan, de methodes voor taal en rekenen en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn.
 • Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB’er.
 • Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas
 • Je werkt samen met het team aan een krachtige school.
 • Je bent bereid je te verdiepen in het vrijeschoolonderwijs als je zij-instromer bent.

Belangstelling?

Stuur een e-mail naar Lia Visser, directeur, lvisser@vskleverpark.nl of bel 023-2023235.