Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Rudolf Steinerschool 0,4 - 1,0 sluit op:30 juni 2024 Alkmaar

De Rudolf Steinerschool Alkmaar is per 1 augustus 2024 op zoek naar een


Klassenleerkracht klas 1, 2 of 3

0,4 – 1,0 fte

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een liefdevolle leerkracht die onze eerste-, tweede- of derdeklassers verder gaat brengen in hun ontwikkeling.


Wie zoeken wij?

De brede ontwikkeling van het individuele kind, én de groepsontwikkeling van de hele klas, is het uitgangspunt in al je handelen. Je ziet kwaliteiten en eigenheid en voedt de wil om te leren en ontwikkelen in kinderen. Taalontwikkeling, kunstzinnigheid, fysieke ontwikkeling, muziek, rekenen, ervarend leren op ons groene schoolplein, grove en fijne motoriek; je erkent de samenhang en wisselwerking en weet dit samen te brengen tot gezondmakend onderwijs. Als leerkracht leid je de klas, breng je structuur en rust, leef je voor en ben je een inspiratiebron en baken voor de kinderen in je klas. Dat betekent niet het uitstralen van perfectie, maar juist het ‘leren leren’. Concreet:

 • Je staat achter de visie van het vrijeschoolonderwijs, of bent bereid je hierin te verdiepen
 • Je zet je sterke klassenorganisatie, pedagogische benadering en didactische vaardigheden in om duidelijkheid, structuur en plezier in de klas te brengen, als voorwaarden voor het leren
 • Je werkt vanuit een liefdevolle, positieve houding
 • Je bent een aanpakker en bouwt mee aan de schoolontwikkeling
 • Je werkt vanuit een basishouding van verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen
 • Je hebt een open en onderzoekende houding en bent ontwikkelingsgericht en reflectief
 • Je hebt de intentie om de komende jaren aan je klas les te geven
 • Je bent bevoegd als leerkracht.

Wat ga je doen?

 • Je geeft levendig en gestructureerd onderwijs met oog voor de groep en het individuele kind
 • Je biedt veiligheid, een prettig leerklimaat en een didactiek die aansluit bij verschillen
 • Je creëert je eigen onderwijs, gebruikmakend van het vrijeschoolleerplan, de methodes voor taal en rekenen en de oefenmethoden en materialen die in de school aanwezig zijn
 • Je houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze regelmatig met de IB’er. Je bent als klassenleerkracht nauw betrokken bij de extra zorg voor leerlingen uit je klas
 • Je werkt samen met het team aan een krachtige en bloeiende school.

Over de Rudolf Steinerschool

Een fantastisch groen schoolplein waar het heerlijk spelen is, een karakteristiek schoolgebouw dat onder architectuur is gebouwd en rijk onderwijs dat kinderen zoveel meer biedt dan alleen de cognitieve ontwikkeling; de Rudolf Steinerschool is een levendige vrije school met ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over de drie kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6. Ouders kiezen bewust voor het rijke onderwijs van de vrije school en leerlingen komen uit Alkmaar en omgeving. Het team van ervaren vrijeschoolleerkrachten en startende collega’s is trots op alles wat in de afgelopen 45 jaar is opgebouwd, én werkt met een vernieuwende blik aan eigentijds onderwijs voor de komende jaren. Meer informatie over ons onderwijs en onze school vind je in onze Schoolgids.


Wij maken deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka en werken samen met de andere 13 vrije basisscholen van de stichting aan sterk vrijeschoolonderwijs in de regio.

Wij bieden

We vinden het belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen. Daarom stellen we begeleiding beschikbaar. Voor leerkrachten die enthousiast zijn over het vrijeschoolonderwijs maar nog geen ervaring hierin hebben, zijn er aanvullende cursussen en begeleiding beschikbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs, de inschaling is in LB. De werkdagen zijn in overleg.

Belangstelling?

Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Amarins Renema (directeur) via directie@rsteinerschool.nl of 072-5618602. Je cv en motivatiebrief ontvangen we graag zo snel mogelijk via directie@rsteinerschool.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een proefles. Meer informatie over de school is te vinden op www.rsteinerschool.nl.


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij medewerkers van Ithaka die mobiel willen zijn, bij geschiktheid, voorrang krijgen op mensen die nog niet bij Ithaka werken.