Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland

Op onze scholen
krijgen kinderen
zin in leren.

Sterrenzanger 0,6 - 0,8 sluit op:30 juni 2024 Oudorp

De Sterrenzanger is per 1 augustus 2024 op zoek naar een


Klassenleerkracht voor het nieuwe schooljaar!

0,6 - 0,8 wtf

Per 1 augustus 2024 is er formatieruimte voor een klassenleerkracht voor 3 of 4 dagen. Wij zoeken een opgewekte, levenslustige nieuwe meester of juf die in staat is de kinderen in hun essentie te zien en vertrouwen heeft in de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Het team zoekt een enthousiaste, initiatiefrijke en betrokken collega die bij wil dragen aan een waardevolle basis(school) voor kinderen.


Over de school

De Sterrenzanger is een fijne basisschool met 226 leerlingen en een enthousiast en betrokken team. We hebben negen klassen met gemiddeld 25-28 leerlingen. Onze school kenmerkt zich door beweeglijkheid en een open blik. De Sterrenzanger is onderdeel van stichting Ithaka, een jonge dynamische onderwijsorganisatie met 14 vrije basisscholen.

We vragen je te solliciteren als:

  • je bij voorkeur een opleiding aan de vrijeschool Pabo hebt genoten. Wanneer je je opleiding aan een andere pabo hebt gedaan, gaan we er vanuit dat je affiniteit met het vrijeschoolonderwijs hebt of er enthousiast voor én nieuwsgierig naar bent en bereid een applicatiecursus te volgen.
  • je een visie hebt op datgene wat het kind in deze tijd nodig heeft;
  • je in staat bent om actuele ontwikkelingen te verbinden met het vrijeschoolonderwijs;
  • je beschikt over organisatievaardigheden, flexibiliteit en daadkracht;
  • je collegiaal ingesteld bent en goed kunt samenwerken;
  • je goed kunt communiceren met collega’s en met ouders;
  • je met veel plezier en humor in de school staat.

Naast het bovenstaande verwachten we dat je in staat bent de klassenadministratie op een professionele wijze bij te houden. We maken gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem.

Arbeidsvoorwaarden conform cao PO.


Belangstelling?

Wanneer je voldoet aan het bovenstaande profiel, kun je je sollicitatie (met cv) sturen naar Mieke Tolkamp, de directeur van de school via mtolkamp@desterrenzanger.nl.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met de geselecteerde kandidaten met de sollicitatiecommissie. Daarna zal besproken worden op welke wijze kennismaking met de school kan plaatsvinden en een activiteit in één van de klassen verzorgd kan worden, dit zal voor 25 april plaatsvinden. De sollicitatiecommissie bestaat uit een klassenleerkracht, de intern begeleider en de directeur van de school.